Sillfiskets hjältar

Vi har en helt fantastisk fiskeflotta, där mer än hundra års kunskap och erfarenhet kombineras med den senaste tekniken. De färgglada båtarna är det första steget på sillens resa från hav till tallrik och våra fiskare gör sitt bästa för att se till att det blir så bra som möjligt.

Fishing village

A sizeable fleet

6309 fishing vessels

Three men working on a fish factory

A skilled workforce

9,924 people working full-time in the fishing industry

A man in a boat

A large employer

2,356 people working part-time in the fishing industry

Source: 2010, Norwegian Directorate of Fisheries

Sillen fiskas i huvudsak med snörpvad, eftersom den gör det möjligt att fånga större stim. De särskilt utformade snörpvadsfartygen gör också att fisket kan ske längre ut från kusten. Så fort sillen har siktats ger sig fartygen ut för att skörda säsongens överflöd.

SÅ FÅNGAS DEN NORSKA SILLEN

Purse-seiner with catch

Vi tar det kallt

Så snart sillen har halats ombord kyls den ned och transporteras in till land. Fångstområdenas läge nära kusten gör att fisken inte behöver förvaras länge ombord, utan kan landas riktigt färsk eftersom fiskefartygen kan göra många turer. På fartygen förvaras sillen i sofistikerade tankar, där kylt havsvatten (refrigerated seawater, RSW) används för att hålla fiskens temperatur på ca 0 °C. Ett stort fartyg har plats för 12–16 tankar.

Varsam hantering

Eftersom vi inte vill att något av den goda fisken ska gå till spillo har vi tagit fram olika lösningar som ser till att den inte utsätts för alltför stort mekaniskt tryck. Sillen pumpas från hav till båt och från båt till land på ett så skonsamt sätt som möjligt. 

Väl i land fryses fisken in så snart som möjligt, antingen hel eller filead.

A forklift moving fish boxes

FISKEFLOTTAN

Vår sofistikerade fiskeflotta använder en rad olika fångstmetoder, där kvaliteten står i fokus hela vägen från det att fisken dras upp ur havet. 

THE SEA FISHING FLEET

The sea fishing fleet comprises vessels with a cargo hold of more than 500m3. These include cod trawlers, ring-net vessels and industrial trawlers.

THE COASTAL FISHING FLEET

Coastal fishing vessels have a cargo hold of less than 500m3. Previously the definition of a coastal fleet vessel was one of less than 28m.

Active fishing gear: Purse-seine, trawl net, and danish seine
Passive fishing gear: Long line, net, and hand-line

ACTIVE FISHING GEAR

The gear must approach the fish to make a catch. With the exception of Danish seine, fishermen who wish to use active fishing gear must obtain special concessions. This makes it illegal in fishing as a leisure pursuit.

PASSIVE FISHING GEAR

The fish must approach the fishing gear to be caught. This is a conventional catch method, hence the vessels that fish in this way are called conventional fishing vessels.

Snörpvad (ringnot)

Snörpvad är ett ringformat nät som läggs ut runt ett fiskstim. Nätet dras sedan ihop längst ned och det infångade stimmet halas eller pumpas ombord.

Trål

Vid trålfiske används en stor säck som hålls öppen av trålbord medan fartyget drar trålen genom vattnet.

Snurrevad

Vid snurrevadsfiske lägger fartyget ut en stor säck runt fisken. Säcken dras sedan en kort sträcka genom vattnet innan den halas ombord.

Långrev (backa)

En långrev är en lång lina som med jämna mellanrum har försetts med kortare linor (tafsar). Tafsarna är ca en halv meter långa och har en krok med bete i änden. 

Garn

Vid garnfiske använder men en vägg av nät som spänns ut vertikalt i vattnet med hjälp av flöten i den övre linan och sänken i den undre.

Handlina

När man fiskar med dörj eller pilk använder man en lina med några få krokar (”juksa” på norska) för att fiska vertikalt i vattnet.

FÅNGST MED KVALITET

Fiskeindustrin är enormt viktig för Norge. Därför arbetar vi hela tiden för att förbättra tekniken ombord på våra fartyg.

Norges moderna fiskefartyg har utformats för att vara effektiva, så att vi kan fånga så mycket fisk som möjligt medan det är säsong. Vi har också gjort stora investeringar i ny teknik för att bevara sillens höga kvalitet. Fångstredskapen och systemen för lastning och nedkylning har tagits fram för att skydda fisken medan den flyttas.

Våra fångst- och lastningsmetoder har också utformats för att minska det tryck som fisken utsätts för. Det gör att köttet skyddas från skador, samtidigt som det får bättre konsistens. Med pelagiska arter är det särskilt viktigt att fisken hålls kall, och därför pumpas den direkt från havet till stora kyltankar ombord.

Vi tar väl hand om vår norska sill.

Infographic quality

QUALITY

Preserved through technological advantage

Infographic innovation

INNOVATION

Med investering i ny teknik kan vi behålla den höga kvalitet naturen förser oss med

Infographic showing swift cooling after catch

GENTLE CATCH + SWIFT COOLING =

preserving quality the natural way

FÖRSÄLJNING PÅ E-AUKTION

All försäljning av sill och makrill sker via ett elektroniskt fiskauktionssystem. De norska fiskarnas försäljningsorganisation för pelagisk fisk, Norges Sildesalgslag, för diskussioner med inköpsorganisationerna om lägstapris, leveransvillkor och betalning. Organisationen utformar också regler och föreskrifter för de olika fiskemetoderna.

Purse-seiner with catch
Herring dish