Fishing village
5.196 fartyg

En stor flotta

Det finns 5196 fartyg av olika storlek som alla är berättigade att fiska i norska vatten.

Three men working on a fish factory
9.438 människor

En skicklig arbetskraft

Nästan 10 000 personer har direktanställning på heltid i den norska industrin.

A man in a boat
1.644 människor

En stor arbetsgivare

Deltidsanställda i branschen.

Sillen fiskas i huvudsak med snörpvad, eftersom den gör det möjligt att fånga större stim. De särskilt utformade snörpvadsfartygen gör också att fisket kan ske längre ut från kusten. Så fort sillen har siktats ger sig fartygen ut för att skörda säsongens överflöd.

Vi tar det kallt

Så snart sillen har halats ombord kyls den ned och transporteras in till land. Fångstområdenas läge nära kusten gör att fisken inte behöver förvaras länge ombord, utan kan landas riktigt färsk eftersom fiskefartygen kan göra många turer. På fartygen förvaras sillen i sofistikerade tankar, där kylt havsvatten (refrigerated seawater, RSW) används för att hålla fiskens temperatur på ca 0 °C. Ett stort fartyg har plats för 12–16 tankar.

Purse-seiner with catch

Varsam hantering

Eftersom vi inte vill att något av den goda fisken ska gå till spillo har vi tagit fram olika lösningar som ser till att den inte utsätts för alltför stort mekaniskt tryck. Sillen pumpas från hav till båt och från båt till land på ett så skonsamt sätt som möjligt. 

Väl i land fryses fisken in så snart som möjligt, antingen hel eller filead.

A forklift moving fish boxes

Fiskeflottan

Click on the numbers to see information
  • 1 Snörpvad (ringnot)

    Snörpvad är ett ringformat nät som läggs ut runt ett fiskstim. Nätet dras sedan ihop längst ned och det infångade stimmet halas eller pumpas ombord.

    ACTIVE FISHING GEAR

    The gear must approach the fish to make a catch. With the exception of Danish seine, fishermen who wish to use active fishing gear must obtain special concessions. This makes it illegal in fishing as a leisure pursuit.

     

Fängst med kvalitet

Fiskeindustrin är enormt viktig för Norge. Därför arbetar vi hela tiden för att förbättra tekniken ombord på våra fartyg.

Norges moderna fiskefartyg har utformats för att vara effektiva, så att vi kan fånga så mycket fisk som möjligt medan det är säsong. Vi har också gjort stora investeringar i ny teknik för att bevara sillens höga kvalitet. Fångstredskapen och systemen för lastning och nedkylning har tagits fram för att skydda fisken medan den flyttas.

Våra fångst- och lastningsmetoder har också utformats för att minska det tryck som fisken utsätts för. Det gör att köttet skyddas från skador, samtidigt som det får bättre konsistens. Med pelagiska arter är det särskilt viktigt att fisken hålls kall, och därför pumpas den direkt från havet till stora kyltankar ombord.

Vi tar väl hand om vår norska sill.

Infographic quality
Kvalitet

Bevaras genom tekniska fördelar

Infographic innovation
Innovation

Med investering i ny teknik kan vi behålla den höga kvalitet naturen förser oss med

Infographic showing swift cooling after catch
Gentle catch + swift cooling

att bevara kvaliteten på det naturliga sättet

Försäljning på e-auktion

All försäljning av sill och makrill sker via ett elektroniskt fiskauktionssystem. De norska fiskarnas försäljningsorganisation för pelagisk fisk, Norges Sildesalgslag, för diskussioner med inköpsorganisationerna om lägstapris, leveransvillkor och betalning. Organisationen utformar också regler och föreskrifter för de olika fiskemetoderna.

Herring dish