Insyn i fiskeindustrin

Vi förstår att våra kunder vill veta var fisken kommer ifrån och hur den har hanterats. Därför står allt du behöver veta om den norska sillen på etiketten, från var den har fångats till fiskens kondition.

Norge var ett av de första länderna i världen som införde ett sådant här spårbarhetssystem, något som ytterligare har stärkt vår status som branschpionjärer. Systemet är nu en viktig del av vår förvaltning och gör att konsumenterna känner att den norska sillen går att lita på.

Spårbarheten är dessutom en hörnsten i hållbarhetsarbetet.

Herring catch certificate

Every single one of our herring can be traced back to our cold, clear waters. Here's how.
Herring catch certificate

För att en fiskeverksamhet ska kunna certifieras krävs att fisken kan spåras och kontrolleras genom hela distributionskedjan, från fångst till tillagning. Det är ett omfattande och banbrytande system som hjälper oss att arbeta hållbart inom hela fiskeindustrin.