Insyn i fiskeindustrin

Vi förstår att våra kunder vill veta var fisken kommer ifrån och hur den har hanterats. Därför står allt du behöver veta om den norska sillen på etiketten, från var den har fångats till fiskens kondition.

Norge var ett av de första länderna i världen som införde ett sådant här spårbarhetssystem, något som ytterligare har stärkt vår status som branschpionjärer. Systemet är nu en viktig del av vår förvaltning och gör att konsumenterna känner att den norska sillen går att lita på.

Spårbarheten är dessutom en hörnsten i hållbarhetsarbetet.

FÅNGSTCERTIFIKAT

I en hållbar framtid finns det inget utrymme för illegalt, orapporterat eller oreglerat fiske, s.k. IUU-fiske (Illegal, Unreported and Unregulated). Kvoterna och vår strikta förvaltningsprocess gör att IUU-fiske nästan inte förkommer alls i norska vatten. Vi förhindrar också att sådan fisk kommer in på EU-marknaden.

Ett verktyg i det här arbetet är fångstcertifikaten. Enligt den norska Råfisklagen måste all förstahandsomsättning av vildfångad fisk ske genom fiskarnas egna försäljningsorganisationer. Det innebär i praktiken att fiskarna rapporterar sina fångster till organisationerna, som sedan säljer fisken vidare för deras räkning.

Ett fångstcertifikat utfärdas som visar var fisken fångats och att fångsten har skett i enlighet med alla rådande kvoter och regelverk. Fångstcertifikaten rapporteras sedan in till Fiskeridirektoratet.

För att en fiskeverksamhet ska kunna certifieras krävs att fisken kan spåras och kontrolleras genom hela distributionskedjan, från fångst till tillagning. Det är ett omfattande och banbrytande system som hjälper oss att arbeta hållbart inom hela fiskeindustrin.