En aktiv förvalting

Sill har varit en viktig del av den norska kosthållningen i hundratals år och i dag delar vi den med resten av världen. För att vi ska kunna fortsätta fiska vår läckra och näringsrika fisk även i framtiden är det viktigt att vi förvaltar bestånden väl, särskilt i lekområdena.

Historiskt sett har sillen varit svår att förvalta, eftersom den vandrar så mycket under sitt liv. Tack vare den moderna ekolodstekniken och ett samarbete med våra grannländer har det blivit enklare att ta reda på hur mycket leksill det finns och se till att bestånden ligger på en hållbar nivå.

Graph showing stock size and catches of Norwegian spring-spawning herring 1907-1997

Utvecklingen av leksillsbestånd (blå) och fångster (vit) av norsk vårlekande sill mellan 1907 och 1997.

Under 1950- och 1960-talen effektiviserades fisket av norsk vårlekande sill. Det ledde till att vår internationella handel blomstrade, men beståndet sjönk kraftigt i storlek. Vi lärde oss en läxa och införde en sträng och effektiv fiskeförvaltning för att få upp beståndet till en hållbar nivå.

Hällbare fängster

Graph showing stock size of Norwegian spring-spawning herring 1988-2013

Efter att under en tid ha legat på en hög nivå minskar i dag beståndet av norsk vårlekande sill. Leksillsbeståndet för 2016 har uppskattats till 3,586 miljoner ton, vilket är under försiktighetsgränsen på 5 miljoner ton. Eftersom det inte är tillåtet att fånga sill som är kortare än 25 cm koncentreras fisket på vuxen sill.

Nordsjösillen fångas fortfarande i hållbara mängder, men på grund av förändringar i fiskens naturliga mortalitet över tid gjordes 2014 en ny beräkning av referenspunkterna för fiskeridödligheten. Kvoterna kommer att anpassas efter de nya siffrorna och sänkas under några år för att bestånden ska ligga kvar över försiktighetsgränsen.

Fyra år från ägg till vuxen sill

Infographic showing a map of Norway with arrows pointing towards the coast of Northern Norway

Den norska vårlekande sillen leker nära kusten mellan februari och mars, främst i nordvästra Norge men också i Nordnorge.

Infographic showing herring eggs on the bottom of the sea

Sillen lägger sina ägg på havsbotten, där de kläcks efter cirka tre veckor.

Infographic showing the hatched larvae drifting with the current

De nykläckta larverna driver med strömmen norrut längs kusten och når Barents hav i början av sommaren.

Infographic showing fish swimming westward

Därefter förvandlas larverna till små sillar som kallas för ungsill. När sillen är tre–fyra år gammal simmar den västerut ned längs kusten och blandar sig efterhand med leksillen.

Infographic showing a herring thinking about food

Efter leken ger sig de vuxna sillarna i väg på en lång vandring till Norska havet för att hitta mat.

Fiskfakta

Under 2015 fångade det norska fisket 313 132 ton sill.

Källa: Fiskeridirektoratet (fisheries.no)

Kvoterna påverkar exporten

Sillkvoterna sänks hela tiden för att fisket inte ska utarma våra bestånd. Under 2015 var den norska sillexporten värd 2,4 miljarder norska kronor. Det är en minskning med 327 miljoner kronor (7 procent) jämfört med 2014 och är en effekt av de hårdare bestämmelserna.

Infographic: two moneybags on a scale. 2.4 billion NOK. 327 million NOK.