Godkända produkter

Norge är världsledande när det gäller hållbart producerad sjömat med hög kvalitet och sillen är inget undantag. Sill är en pelagisk fisk som är svår att övervaka, men vi har ett väl fungerande förvaltnings- och övervakningssystem som tillsammans med fiskekvoter ser till att bestånden inte överfiskas.

Vårt sätt att visa havet respekt har gjort att det norska fisket har certifierats av en lång rad viktiga organisationer. 

KRAV logo

KRAV

KRAV är en av huvudaktörerna på den ekologiska marknaden i Sverige. För att certifieras och få använda sig av KRAV-märkningen måste fisket följa en ekologisk standard som omfattar:

  • en naturlig miljö i balans
  • genuin omsorg om djuren
  • hälsofrågor
  • socialt ansvar.
United Nations logo

Förenta nationerna

Under 2007 genomförde en expertgrupp på ett oberoende forskningsinstitut en undersökning för att ta reda på hur olika fiskenationer hanterar problemen med illegalt fiske samt oregistrerad och orapporterad fisk. Man tittade också närmare på FN:s regelverk om styrning med avseende på ansvarsfullt fiske. Vad kom de då fram till för slutsats? Till vår stora glädje kom undersökningen fram till att Norge är bland de bästa i världen på att förvalta sina fiskbestånd.

Vårt system för livsmedelssäkerhet

Som världens näst största exportör av sjömatsprodukter prioriterar vi självklart livsmedelssäkerheten och har den i fokus för allt vi gör.

Det finns en växande oro för livsmedelssäkerheten hos både konsumenter och verksamheter. För att bemöta oron och behovet av information har vi tagit fram ett omfattande system som ska skydda alla, från fiskare till konsument.

Myndigheter

Riskhantering
Fastställande av skyddsnivåer

Mattilsynet

Riskhantering

Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Riskbedömningar

Kunskapsinstitutioner

Riskbedömningar och rådgivning
Nasjonalt Institutt for Ernærings- og Sjømatforskning (NIFES)
Veterinærinstituttet
Folkehelseinstituttet
Havforskningsinstituttet
Norges sjømatråd

Laboratorier

Analyser

Alla de här instanserna samarbetar för att vi ska kunna bryta ned och analysera hela produktionsprocessen. Genom att arbeta enligt säkerhetssystemet kan vi garantera att våra sjömatsprodukter alltid håller hög kvalitet och har producerats på ett hållbart sätt.

Våra godkännanden och certifieringar

The Norwegian Ministry of Trade, Industry and Coastal Affairs

Nærings- og fiskeridepartementet

Uppgift: Ta fram regelverk och se till att de efterlevs

Nærings- og fiskeridepartementet ansvarar för hela fiske- och havsbruksnäringen, inklusive hamnar och infrastruktur för sjötransporter. Myndigheten utformar en konsekvent skyddspolicy för marina resurser och arbetar aktivt för den norska sjömatens livsmedelssäkerhet.

Departementet tar också fram regler och föreskrifter samt arbetar med riskhantering. Målet är att de livsmedel som går ut till konsumenter världen över ska hålla hög kvalitet och göras säkra genom: 

  • en säker marin miljö
  • kvalitetsarbete i varje led av produktionen
  • dialog med konsumenterna
  • internationellt samarbete för spridning av vetenskapliga resultat och erfarenheter.

Mattilsynet

Uppgift: Tillämpa regelverk och genomföra riskhantering från hav till tallrik

Mattilsynet ligger under Nærings- og fiskeridepartementet och har som uppgift att se till att konsumenterna får sjömatsprodukter som är både nyttiga och säkra att äta. Det gör myndigheten genom att titta på flera olika aspekter av livsmedelsproduktionen samtidigt. Den tillämpar olika säkerhetsföreskrifter genom att följa både nationella och internationella standarder.

Mattilsynet samarbetar med Nasjonalt Institutt for Ernærings- og Sjømatforskning för att genomföra riskhantering, riskbedömningar och riskkommunikation. Resultatet av hela den här processen är en sund och läcker sill av hög kvalitet. Spårbarheten är viktig i alla delar av produktionen.

Norwegian Food Safety Authority logo

Nasjonalt Institutt for Ernærings- og Sjømatforskning (NIFES)

Uppgift: Riskbedömning

NIFES är ett oberoende forskningsinstitut som övervakar hela livsmedelskedjan. Det undersöker inte bara hur man får fram fiskfilé av hög kvalitet utan också vilka effekter sjömaten har på människans näringsupptag.

NIFES fungerar också som rådgivande organ för den norska regeringen. De lyder direkt under Nærings- og fiskeridepartementet i alla frågor som rör sjömatsnäringens produktionskedja. Tack vare den omfattande övervakningen kan vi göra regelbundna bedömningar av hur säker den norska sjömaten är.

Norges sjømatråd

Uppgift: Marknadsföring och säkerhetsinformation

Sjømatrådet fungerar både som sjömatsindustrins marknadsföringsorganisation och rådgivande organ till Nærings- og fiskeridepartementet.

Rådets uppgift är att skapa ett globalt intresse för norska sjömatsprodukter. Det gör man genom att ha en aktiv dialog med offentliga och privata forskningsinstitutioner, sjömatsindustrin och konsumenterna och genom att förse allmänheten med relevant och korrekt information om sjömaten.