Vår fiskekultur

Ingen vet när den norska fiskeindustrins historia egentligen började. Däremot vet vi att det har funnits norska fiskare lika länge som det har funnits mänskligt liv längs vår kust. I Norge är fisket ett hantverk som vi långsamt har förfinat under flera tusen års tid.

Havet har format det norska folket. Hela 90 procent av befolkningen i vårt avlånga land lever längs med kusten. För fiskarna har livet varit en ständig kamp, där det hårda vädret vägts mot behovet att ge sig ut och fiska. Som vi norrmän säger: ”Havet ger och havet tar.” För att kunna nyttja havets resurser har vi alltid fått kämpa mot naturens makter.

Vi har fiskat pelagisk fisk i mer än tusen år, vilket har gett oss en unik kunskap om de olika arterna. Det är ett ömsesidigt förhållande: havet tar hand om oss, därför måste vi ta hand om havet. Naturen förser oss med havets alla arter och vi ser det som vår plikt att bevara och dela med oss av den gåvan.

Illustration: Hands holding a fish

Naturen förser oss med havets alla arter och vi ser det som vår plikt att bevara och dela med oss av den gåvan.

Vi har fiskat pelagisk fisk i mer än tusen år, vilket har gett oss en unik kunskap om de olika arterna.

Infographic three people

90 % av befolkningen bor längs kusten.

Ett karaktärsdanande land

Norge må vara ett otroligt vackert land, men det kalla klimatet har skapat ett landskap som genom åren har varit svårbrukat. De utspridda bosättningarna och tuffa väderförhållandena har också bidragit till att forma norrmännen som folk. Trots att allt fler numera bor i de större städerna runt om i landet, lever glesbygdens värderingar kvar i människornas hjärtan.

Till en början kan norrmännen verka blyga och reserverade, men bakom den till synes ointresserade ytan finns varma, uppriktiga människor som värdesätter god moral, ärlighet och generositet mer än något annat. Vi har också en glad och sorglös sida som blir uppenbar den 17 maj, Norges grundlagsdag, då hela nationen klär sig i rött, vitt och blått för att fira landet vi älskar. I augusti serveras dessutom världens längsta ”sillbuffé” i Haugesund. Det är en festmåltid som skapas av professionella kockar och serveras gratis till allmänheten. Här finns fullt av aktiviteter för barn och dessutom sillrätter som har skapats med barnen i åtanke.

The harbour in a fishing village

Infographic five men
5.2 million

Så stor är Norges befolkning.

Infographic: a big and a small man. Text: 1.0 0.8 man-years
0.8 Man-years

Varje manår som arbetas i den norska fiskeindustrins kärnverksamhet ger upphov till 0,8 manårs arbete i andra samhällssektorer.

Infographic showing money bag with the number 3.5
3.5 NOK

ör varje norsk krona som genereras av den norska fiskeindustrin genereras 3,5 norska kronor i andra sektorer.

Effekter på samhället

Den hållbart producerade norska sjömatens framgångar får inte bara mätas i ekonomisk vinst – man måste också väga in de positiva effekterna på människa och miljö. Forskning har visat att tillväxten inom fiske- och havsbrukssektorn ger fler arbetstillfällen och ökade inkomster även i många andra delar av samhället.

Källa: SINTEF, http://www.sintef.no/en/

Graph showing the social impact of the Norwegian seafood industry

Till nytta för samhällsekonomin

Den norska sysselsättningsnivån och bruttonationalprodukten (BNP) påverkas båda av sjömatsindustrin. Enligt SINTEF skapade branschen nästan 42 000 fler manår under 2009. Mer än 18 000 av dessa var ett resultat av multiplikationseffekten.

Källa: Norges sjømatråds marknadsrapport, 2013

Fisherman in a boat

En bransch som producerar till ett värde av 111 miljarder norska kronor genererar ytterligare 41 miljarder kronor inom olika stödbranscher, från transporter till boende och sjukvård.

Vi värnar industrin

Norge är ett litet men stolt land. Befolkningens envishet och entusiasm har gett nationen en ledande ställning inom flera maritima branscher. Olja och gas, sjöfrakt och fiske är i dag viktiga grundstenar i det norska samhället, tack vare havets rikedomar och norrmännens entreprenörsanda.

Fisket i Norge handlar om överlevnad. Här är fisket ett hantverk och ett sätt att leva i harmoni med naturen. Samtidigt handlar det norska fisket om att hela tiden utveckla ny teknik och aldrig sluta blicka framåt.