Vi sprider kunskap

37 miljoner portioner norsk sjömat serveras världen över varje dag. Vi tycker att det är viktigt att alla vet var den kommer ifrån. Norges sjømatråd har till uppgift att se till att människor över hela världen vet varför den bästa sjömaten kommer från just Norge. Vi arbetar med allt från gemensamma marknadsaktiviteter och aktivt informationsarbete till trendspaning och exportutveckling för att marknadsföra Norge som ledande sjömatsexportör.

OM NORGES SJØMATRÅD

Norges sjømatråd ägs av Nærings- og fiskeridepartementet och ansvarar för att öka efterfrågan på och konsumtionen av norsk sjömat samt utveckla nya marknader för produkterna. Vi representerar hela den norska sjömatsindustrin och finansieras genom avgifter på all export av norska sjömatsprodukter.

Sjømatrådet har sitt huvudkontor i Tromsø, med lokalkontor på tolv av Norges viktigaste marknader för sjömat världen över: Sverige, Tyskland, Storbritannien, Frankrike, Spanien, Portugal, Italien, Brasilien, Japan, Kina, Singapore och USA.

En viktig del av vårt arbete är att se till att de norska produkterna har ett gott rykte. Sjømatrådet tar fram korrekt och uppdaterad information om Norges fiske och havsbruk.

Norges sjømatråd vill få den norska sjömaten att erövra världen. 

Vårt sätt att arbeta med ett säsongsbetonat, hållbart fiske gör att alla kan njuta av både norsk vårlekande sill och nordsjösill. Och det är vårt jobb på Sjømatrådet att se till att du vet vad det är för skillnad på norsk sill och sill från andra länder.

fisherman

Norges sjømatråd arbetar på bred front med en rad olika insatser. Vi hjälper till att marknadsföra norska sjömatsprodukter genom att stimulera efterfrågan och ge våra exportörer stöd i den egna marknadsföringen. Vi förser dessutom industrin med statistik samt information om trender och handel.

Vi tar också fram PR-material riktat mot konsumenter och handel, bygger det norska varumärket och förstärker bilden av vårt kulturarv genom att lyfta fram fiskens ursprung för journalister, branschfolk och påverkare. Från informationsresor för pressen till fallstudier och återkommande publicering av exportresultat – vi gör allt vi kan för att den norska sjömaten ska vara känd världen över.