Norge

Hur Norge blev världsledande inom hållbart fiske

Fisket har varit en självklar del av Norges försörjning under flera hundra år. Men hur gick det egentligen till när vi blev världsledande på hållbart producerad sjömat?

Läs mer

Tidsaxel

Stone Age
Hällristningar visar hur man redan under stenåldern fiskade hälleflundra från båtar av skinn.
1200
Sill omnämns i Snorre Sturlassons kungasagor.
1692
Det första skeppet med klippfisk avseglar från Norge.
1808
Det finns gott om sill i haven. Export inleds till Sverige, Tyskland och Ryssland.
1870
Sillfisket krisar. Många norrmän letar efter andra sätt att försörja sig.
1880
Norge skickar 75 fartyg till Island för att hjälpa till med fångsten.
1900
The Institute of Marine Research logo black&white
Det norska Havforskningsinstituttet grundas. Forskningsinstitutet har i dag en betydande roll i övervakningen av bestånden och regleringen av fisket.
1900-1950
Sillen återvänder och Norges fångstvolym ökar till 1,3 miljoner ton.
1908
Den första trålningslagen antas, vilket bromsar utvecklingen av det norska trålfisket.
1920
Trots ett intensivt motstånd har antalet motordrivna fiskefartyg ökat till 6 000. Runt 70 konserveringsfabriker byggs i Stavanger. Skarpsillsindustrin blomstrar.
1926
Norges fiskarlag logo
Norska fiskare grundar en nationell fackförening, Norges Fiskarlag.
1934
Moderniseringen av fiskeflottan fortsätter då snörpvadsbåten ”Signal III” från Rogaland blir det första norska fiskefartyget som använder sig av ekolod för att hitta fisk.
1936
Logo Norges sildesalgslag (Black and white)
De två fiskeriorganisationerna Storsildlaget och Stor- og Vårsildlaget slås ihop och bildar Norges Sildesalgslag – Norges fiskares försäljningsorganisation för pelagisk fisk.
1938
Den norska regeringen antar Råfiskloven, en lag som ger fiskare monopol på att via den egna försäljningsorganisationen sälja vissa fiskarter direkt till kund inom vissa geografiska områden. Det bidrar till stabilare och mer enhetliga priser längs kusten.
1946
Norwegian Ministry of Fisheries and Coastal Affairs logo
Reidar Carlsen från Arbeiderpartiet utses till Norges – och världens – första fiskeminister. Samtidigt grundas ett Fiskeridepartement.
1950
Nylonet introduceras på marknaden och gör snörpvaden starkare.
1957
”Ola Ryggefjord” från Havøysund blir det första norska fartyget som använder kraftblock eller så kallad snörpvadsvinsch, en anordning som kraftigt ökar kapaciteten inom snörpvadsfisket.
1959
North East Atlantic Fisheries Commission (NEAFC) bildas. Kommissionen är ett av flera viktiga forum för internationellt samarbete när det gäller förhandlingar om våra gemensamma resurser.
1960
Överfiske leder till att bestånden av leksill kollapsar.
1962
Den första fabrikstrålaren, ”M/TR Longva”, byggs i Norge. 500 snörpvadsfartyg gör att fisket kan ske på öppet vatten, långt bort från leksillen.
1977
Map showing the fishery protection zone
Norge inrättar en fiskeskyddszon som sträcker sig 200 nautiska mil ut från kusten. Inne i zonen har Norge ensamrätt till samtliga naturresurser, inklusive fisket.
1982
FN:s havsrättskonvention öppnas för underskrift. Den är ett internationellt avtal som dels reglerar trafiken och ekonomiska aktiviteter på öppet hav, dels kustnationernas rätt till närliggande marina zoner.
1984
Ett system införs för att öppna och stänga fiskezoner i Norska havet och Barents hav.
1987
Landningsskyldighet införs i Norge. Från början omfattades bara torsk och hälleflundra i den ekonomiska zonen norr om 62°N, men landningsskyldigheten har utvidgats sedan dess.
1991
Norge logo black&white
Eksportutvalget for Fisk grundas. Det byter 2012 namn till Norges sjømatråd.
1994
Norges sjømatråd grundas. Här samlas hela sjömatssektorn under en och samma paraplyorganisation.
2009
MSC logo black&white
Fisket av norsk nordsjösill och vårlekande sill MSC-certifieras.
2015
Exporten av pelagisk fisk från Norge värderas till 6,9 miljarder norska kronor.
2019
Exportvärdet passerade 100 miljarder för första gången.