Troska i wysokie umiejętności

Korzystamy z wszystkich dostępnych nam najnowszych technologii, aby nasz śledź pozostał świeży przez cały czas podróży od morza aż do sklepu. Nasza wyjątkowo nowoczesna flota połowowa wyposażona jest w sprzęt, który umożliwia schłodzenie ryb do temperatury 0°C w zaledwie kilka minut. Ryby są przechowywane w wodzie morskiej, dzięki czemu pozostają w niskiej temperaturze od chwili wyłowienia aż do wyładunku na brzeg. Po przybyciu do portu wykorzystujemy specjalnie zaprojektowane pompy próżniowe, które przyspieszają proces wyładunku statków, a jednocześnie chronią ryby przed uszkodzeniem.

Dzięki takim właśnie szczególnym metodom możemy zapewnić utrzymanie najwyższego standardu jakości, co z kolei zmniejsza ilość odpadów. A Norwegowie nie cierpią odpadów! 25 lat temu Norwegia wprowadziła zakaz odrzutu ryb. Z dumą możemy powiedzieć, że w naszych wodach praktycznie nie zdarzają się przypadki nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów śledzia.

Norwegia była też jednym z pierwszych krajów, które wprowadziły system identyfikacji ryb. Dzięki niemu możemy sprawdzić, gdzie została złowiona każda sztuka.

Fisherman standing in the door of the wheel house

Kontrole jakości

Urząd ds. Rybołówstwa monitoruje jakość śledzia norweskiego na każdym etapie procesu. Nasz proces zapewnienia jakości obejmuje:

Purse seine

Czujne oko

Cały łańcuch produkcji ryb i owoców morza jest monitorowany z ramienia Norweskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności. Dzięki naszemu rygorystycznemu podejściu do bezpieczeństwa żywności wszystkie przetwórnie przestrzegają standardów krajowych i międzynarodowych.

Man controlling fish

Samokontrolę

Przetwórnie w Norwegii przestrzegają procedur samokontroli. Obejmują one:

  • międzynarodowe systemy analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP)
  • dokumentowanie higieny produkcji żywności i odpowiedniej dezynfekcji w produkcji żywności
  • monitorowanie bakterii na terenie zakładu i w produktach
  • niezależne kontrole w miejscowych fabrykach i przetwórniach

Wszystkie kontrole są przeprowadzane bardzo drobiazgowo. Produkty niespełniające kryteriów nie wychodzą poza zakład produkcyjny.

Landscape: sea and mountains in the background

Czystość wody

Jesteśmy bardzo dumni z zimnych i czystych wód Norwegii. Norweski Instytut Badań Morskich (IMR) regularnie kontroluje obecność zanieczyszczeń w Morzu Barentsa, Morzu Norweskim i na otwartych obszarach Morza Północnego.

Kontrola polega na pobieraniu próbek wody morskiej, osadów i bioty morskiej, czyli fauny i flory, monitorowaniu zanieczyszczeń radioaktywnych w wodzie morskiej i osadach oraz na analizie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w osadach.

Nifes-logo

Krajowy Instytut Żywienia i Badań nad Owocami Morza i Rybami  (NIFES)

NIFES to niezależny instytut badawczy, który zajmuje się całym łańcuchem żywieniowym, od pasz po wpływ spożywania owoców morza i ryb na ludzkie zdrowie. Prowadzone w Instytucie prace obejmują:

  • badanie ryb i owoców morza w charakterze produktów spożywczych oraz ich wpływu na zdrowie
  • monitorowanie niepożądanych składników

NIFES pełni rolę doradczą wobec rządu w sprawach dotyczących łańcucha produkcji owoców morza i ryb i podlega bezpośrednio Ministerstwu Handlu, Przemysłu i Rybołówstwa.