Orweska rada ds. ryb i owoców morza (nsc)

Norweska Rady ds. Ryb i Owoców Morza (NSC) podlega Ministerstwu Handlu, Przemysłu i Rybołówstwa, a jej zadaniem jest zwiększanie popytu i spożycia norweskich ryb i owoców morza oraz rozwój nowych rynków. Reprezentujemy wszystkie podmioty związane z norweskim rybołówstwem i jesteśmy finansowani z opłat nakładanych na eksportowane z Norwegii ryby i owoce morza.

NSC ma swoją siedzibę w Tromsø oraz biura lokalne w dwunastu krajach będących najważniejszymi odbiorcami norweskich ryb i owoców morza: Szwecji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Włoszech, Brazylii, Japonii, Chinach, Singapurze oraz Stanach Zjednoczonych.

Jednym z głównych priorytetów Rady jest zarządzanie ryzykiem utraty reputacji. Rada publikuje prawdziwe i zaktualizowane dane na temat rybołówstwa i akwakultury w Norwegii.

Fjord
Norweska Rada ds. Ryb i Owoców Morza dąży do tego, aby cały świat poznał produkty norweskiego rybołówstwa.

Dzięki temu, że Norwegia prowadzi zrównoważone, sezonowe połowy, ludzie na całym świecie mogą rozkoszować się wspaniałym smakiem śledzia norweskiego i śledzia z Morza Północnego – zaś naszym zadaniem jest dopilnować, aby wszyscy wiedzieli, co czyni je tak wyjątkowymi.

Prowadzimy różnorodne działania. Pomagamy wprowadzać na rynek norweskie ryby i owoce morza poprzez zwiększanie popytu i wspieranie działań sprzedażowych naszych eksporterów, a także przyczyniamy się do lepszego poznania branży, informując o aktualnych danych statystycznych i handlowych oraz trendach.

Naszą rolą jest też tworzenie PR konsumenckiego oraz handlowego, budowanie norweskiej marki oraz promowanie norweskiego dziedzictwa opartego na pochodzeniu, a wszystko to w kontaktach z dziennikarzami, pracownikami sektora oraz liderami opinii. Staramy się, aby norweskie ryby i owoce morza stały się znane na całym świecie. Robimy to na różne sposoby – od wizyt prasowych przez konwersatoria z szefami firm, aż po częste publikacje danych eksportowych.

Man fishing from a boat